บทความ

Inside เรื่องราวของศาลรัฐธรรมนูญที่คุณอาจจะยังไม่รู้

29/10/2020
318

Highlight


  • “หอสมุดกฎหมายศาลรัฐธรรมนูญ” แหล่งรวมความรู้ทางวิชาการเกี่ยวกับรัฐธรรมนูญและศาลรัฐธรรมนูญ เปิดให้บริการรูปแบบ On-Site ในวันและเวลาราชการ ตั้งแต่ 8.30 - 16.30 น. ณ สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ ชั้น 4 อาคารศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 (อาคาร A) แจ้งวัฒนะ ส่วนแบบ On-Line สามารถใช้บริการได้ทุกที่ทุกเวลา ผ่านทาง https://www.constitutionalcourt.or.th/th/library_occ/index.php
          เมื่อเอ่ยถึงศาลรัฐธรรมนูญ คนทั่วไปมักจะนึกถึงบทบาทหรือภารกิจในการพิจารณาวินิจฉัยคดีเป็นสำคัญ แต่อันที่จริงแล้วศาลรัฐธรรมนูญยังมีงานคู่ขนานที่สำคัญไม่แพ้กัน นั่นคือการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับรัฐธรรมนูญและศาลรัฐธรรมนูญให้แพร่หลาย ผ่านทาง “หอสมุดกฎหมายศาลรัฐธรรมนูญ” (Library of Constitutional Court) อันเป็นสิ่งที่คณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญและผู้บริหารของสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญชุดก่อตั้งได้ริเริ่มไว้ และได้รับการสานต่อตลอดจนพัฒนาให้มีความทันสมัยมากยิ่งขึ้นในปัจจุบัน

          ปัจจุบัน หอสมุดกฎหมายศาลรัฐธรรมนูญ เปิดให้บริการทั้งในรูปแบบ On-Site และ On-Line
          
          สำหรับหอสมุดในรูปแบบ On-Site ทางศาลรัฐธรรมนูญมีทรัพยากรหลากหลายพร้อมให้บริการ อาทิ
                    - ข้อมูลเกี่ยวกับรัฐธรรมนูญและกฎหมายต่าง ๆ ทั้งของไทยและต่างประเทศ
                    - รายงานการประชุมสภาเกี่ยวกับรัฐธรรมนูญไทยฉบับต่าง ๆ
                    - คำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญตั้งแต่เริ่มตั้งศาลจนถึงปัจจุบัน
                    - สิ่งพิมพ์ของสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ เช่น ผลงานวิชาการ หนังสือ และวารสาร
                    - งานวิจัยและวิทยานิพนธ์เกี่ยวกับรัฐธรรมนูญของหน่วยงานและสถาบันการศึกษาต่าง ๆ

          นอกจากนี้ ทางหอสมุดยังมีบริการสืบค้นทรัพยากรสารนิเทศผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (ELIB) ทั้งภายในเครือข่ายสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ (Intranet) และภายนอกเครือข่าย (Internet) ตลอดจนบริการให้ยืม - คืนหนังสือผ่านระบบห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ โดยมีบรรณารักษ์และเจ้าหน้าที่คอยให้ความช่วยเหลือในเรื่องต่าง ๆ เช่น การสืบค้นข้อมูล การใช้หนังสืออ้างอิง รวมถึงมีบริการแนะนำหนังสือที่ผู้ใช้ต้องการค้นคว้าอีกด้วย

          ผู้ที่สนใจใช้บริการหอสมุดแบบ On-Site สามารถแวะเวียนมาอ่านหนังสือและสืบค้นข้อมูลได้ที่ สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ ชั้น 4 อาคารศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 (อาคาร A) ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร ในวันและเวลาราชการ ตั้งแต่ 8.30 - 16.30 น. โดยสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 0-2141-7763 หรือ 0-2141-7793

          สำหรับผู้ที่ไม่สะดวกเดินทางมาใช้บริการหอสมุดแบบ On-Site สามารถใช้บริการหอสมุดแบบ On-Line ได้ทุกที่ทุกเวลา ผ่านทางเว็บไซต์ http://www.constitutionalcourt.or.th/th/library_occ/sub.php?nid=911 โดยมีหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-Book) เปิดให้ Download ฟรี เช่น
                    - วารสารศาลรัฐธรรมนูญ ตั้งแต่ฉบับแรกจนถึงปัจจุบัน
                    - รายงานประจำปี และจดหมายข่าวศาลรัฐธรรมนูญ
                    - เอกสารวิชาการส่วนบุคคลของผู้เข้าอบรมหลักสูตรนิติธรรมเพื่อประชาธิปไตย (นธป.)
                    - ตัวบทรัฐธรรมนูญทั้งที่เป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
                    - หนังสือความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับศาลรัฐธรรมนูญ
                    - หนังสือรวมบทความทางวิชาการของศาลรัฐธรรมนูญ
                    - รายงานการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับศาลรัฐธรรมนูญ

          ที่กล่าวมาข้างต้นเป็นเพียงตัวอย่างบางส่วนเท่านั้น ยังมีข้อมูลอีกมากมายรอให้ผู้ที่สนใจเรื่องราวเกี่ยวกับรัฐธรรมนูญและศาลรัฐธรรมนูญเข้าไปเยี่ยมชมได้ตลอดเวลา โดยหอสมุดแบบ On-Line ถือเป็นอีกช่องทางหนึ่งที่ช่วยให้ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลต่าง ๆ ได้ง่ายและสะดวกยิ่งขึ้น เพื่อให้สอดรับกับวิถีชีวิตในยุคดิจิทัล
 
Back to top